Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Warunki korzystania ze strony

PRZEGLĄD

Serwis langart.net jest prowadzony przez Langart Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Krakowie. Witryna jest prowadzona głównie, ale nie tylko, w celu ułatwienia użytkownikom dokonywania rezerwacji kursów językowych bezpośrednio w szkołach językowych na całym świecie. Umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem a szkołą językową. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Langart Sp. z o.o.. Terminy "ty", "twój" i "uczeń" odnoszą się do użytkownika. Langart Sp. z o.o. oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem nieodwołalnej akceptacji bez modyfikacji wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.


Odwiedzając naszą witrynę, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki korzystania", "Warunki"). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI OGÓLNE

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim kraju zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim kraju zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków narzuconych przez szkołę językową, z którą zdecyduje się współpracować, w tym między innymi płatności wszystkich należnych kwot oraz przestrzegania zasad i ograniczeń szkoły dotyczących dostępności i korzystania z usług. Szkoła językowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność informacji zawartych w regulaminie. Obowiązkiem studenta jest wyjaśnienie wszelkich niejasności dotyczących zasad i warunków szkoły językowej przed dokonaniem rezerwacji.

 

SEKCJA 2 - ZAKRES STRONY INTERNETOWEJ

langart.net działa jako platforma rezerwacji online, na której studenci mogą rezerwować online usługi świadczone przez usługodawców, głównie kursy językowe prowadzone przez szkoły językowe. Wszystkie rezerwacje na kursy i usługi zakwaterowania na tej stronie są dokonywane bezpośrednio ze szkołami językowymi, a nie z langart.net. Oferujemy jedynie platformę internetową, aby ułatwić bezpośrednie rezerwacje między studentami a szkołami językowymi. langart.net nie jest stroną umowy w transakcji między uczniem a usługodawcą i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani wobec ucznia, ani usługodawcy w odniesieniu do warunków umowy, która jest zawierana bezpośrednio między nimi.

 

SEKCJA 3 - OPIS PROCESU REZERWACJI

Dokonywanie rezerwacji.
Wszystkie rezerwacje będą dokonywane na stronie langart.net za pośrednictwem systemu rezerwacji online. Po zweryfikowaniu dostępności kursu, student otrzyma pisemne potwierdzenie rezerwacji wraz z fakturą od szkoły w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku o rezerwację. Rezerwacja staje się wiążąca dla szkoły językowej tylko wtedy, gdy zostanie zatwierdzona w formie pisemnej. Bilet lotniczy nie powinien zostać zakupiony przed potwierdzeniem rezerwacji.


Wpłata kaucji.
Student jest zobowiązany do wpłacenia depozytu w momencie dokonywania rezerwacji. Wpłacony depozyt nie podlega zwrotowi po potwierdzeniu rezerwacji przez szkołę.

Płatność salda
Saldo zostanie zapłacone przez studenta bezpośrednio szkołom językowym, z zachowaniem metod płatności i terminu płatności określonych w Regulaminie szkoły językowej opublikowanym na stronie langart.net. Wszelkie opłaty bankowe lub opłaty kartą kredytową muszą zostać uiszczone przez użytkownika. Miejsce na kursie i/lub zakwaterowanie nie jest w pełni potwierdzone do momentu uiszczenia tych opłat, a dana szkoła językowa potwierdziła tę płatność. Brak pełnej płatności przed przyjazdem może skutkować utratą miejsca. Dopóki płatność nie zostanie otrzymana w całości, list akceptacyjny nie zostanie wydany, a student nie będzie mógł rozpocząć kursu. Zdecydowanie zaleca się uiszczenie pełnej opłaty co najmniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu. Akceptując obowiązujące warunki korzystania ze strony internetowej langart.net, uczeń zgadza się, w przypadku pomyślnego umieszczenia na kursie, zapłacić pozostałą kwotę, w tym podatki i opłaty, bezpośrednio szkole językowej, zgodnie z warunkami szkoły językowej.

 

SEKCJA 4 - ZMIANY W REZERWACJI

Opłata nie zostanie naliczona, jeśli zmiana zostanie nam przekazana na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji. Za przedłużenie lub podwyższenie standardu kursu nie jest pobierana opłata. Wszelkie inne zmiany dotyczące nauki, zakwaterowania i innych usług, po ich potwierdzeniu, mogą podlegać opłacie za zmianę, która różni się w zależności od szkoły. Zmiana szkoły, skrócenie czasu trwania kursu i obniżenie standardu usług są traktowane jako anulowanie rezerwacji i mają do nich zastosowanie warunki anulowania rezerwacji.

 

SEKCJA 5 - ZASADY ANULOWANIA I ZWROTU KOSZTÓW


Anulowanie rezerwacji przez kursanta.
Kursant ma prawo do anulowania rezerwacji w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu. Należy jednak pamiętać, że niektóre stawki lub oferty specjalne nie kwalifikują się do anulowania lub zmiany. Anulowanie musi zostać dokonane na piśmie przez osobę, która zarezerwowała kurs. Należy pamiętać, że za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata zgodnie z naszą polityką anulowania i zwrotu kosztów oraz polityką anulowania i zwrotu kosztów usługodawców. Przed dokonaniem rezerwacji zaleca się zapoznanie się z polityką anulowania i zwrotu kosztów obowiązującą w szkole językowej. Depozyt wpłacony w momencie rezerwacji, jak również opłata rejestracyjna nie podlegają zwrotowi po potwierdzeniu rezerwacji przez szkołę.

 

Anulowanie kursu z powodu odmowy wydania wizy

Jeśli student musi anulować kurs z powodu odmowy wydania wizy, wszystkie dokonane płatności i depozyty zostaną zwrócone pomniejszone o wszelkie dodatkowe opłaty za anulowanie naliczone przez szkołę. Anulowanie kursu z powodu odmowy wydania wizy dotyczy wyłącznie studentów, którzy złożyli wniosek w terminie i dla odpowiedniej kategorii wizy. Student będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający odmowę wydania wizy co najmniej 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu lub zakwaterowania.


Anulowanie rezerwacji przez szkołę językową.

Szkoły językowe zastrzegają sobie prawo do anulowania potwierdzonych rezerwacji w przypadku błędów typograficznych, nieścisłości lub pominięć, które mogą odnosić się do opisów usług, cen, promocji, ofert i dostępności. Jeśli Twoja rezerwacja została anulowana przez szkołę językową, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulowania rezerwacji, zazwyczaj wraz z alternatywną propozycją.

 

SEKCJA 6 - WYCOFANIE SIĘ Z KURSU

Jeśli zdecydujesz się wycofać z kursu po jego rozpoczęciu, szkoła językowa może poprosić Cię o pisemne powiadomienie z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem, aby zapewnić Ci zwrot pieniędzy za niewykorzystany kurs i / lub zakwaterowanie, pomniejszony o ten okres wypowiedzenia oraz opłatę za rezerwację kursu i / lub zakwaterowania.


SEKCJA 7 - CENY

Ceny podane są w walucie kraju, w którym znajduje się szkoła, o ile nie określono inaczej. Są to oficjalne ceny szkoły bez żadnych dodatków i generalnie są to najniższe ceny oferowane przez szkołę. Niektóre szkoły oferują dodatkowe zniżki dla uczniów. Wszystkie ceny opublikowane na stronach internetowych zostały podane przez szkoły, które są odpowiedzialne za ich dokładność. Ceny nie są gwarantowane do momentu potwierdzenia rezerwacji.

 

SEKCJA 8 - WIZY

Studenci, którzy potrzebują wizy, aby wjechać do danego kraju, powinni zarezerwować kurs i zakwaterowanie co najmniej 8 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu. Obowiązkiem studenta jest załatwienie wszystkich wymaganych pozwoleń na podróż lub wiz oraz posiadanie ważnego paszportu. Przepisy wizowe mogą od czasu do czasu ulegać zmianie, dlatego zaleca się, aby uczniowie skontaktowali się z odpowiednią ambasadą/konsulatem w swoim kraju w celu uzyskania aktualnych informacji. Po otrzymaniu przez szkoły pełnej płatności, otrzymasz dokumenty uzupełniające, które pomogą Ci w złożeniu wniosku wizowego. Aby dostarczyć wymagane dokumenty wizowe, szkoły mogą naliczyć dodatkową opłatę za przesyłkę kurierską w przypadku kursów zarezerwowanych z krótkim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu.


SEKCJA 9 - UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE, MEDYCZNE I OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Zdecydowanie zaleca się studentom wykupienie ubezpieczenia podróżnego i medycznego na czas pobytu, niezależnie od długości kursu, a także ubezpieczenia na wypadek konieczności wcześniejszego powrotu do domu z powodów zdrowotnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

 

SEKCJA 10 - INFORMACJE ZDROWOTNE

Uczeń powinien poinformować szkołę w momencie dokonywania rezerwacji o chorobach, alergiach, niepełnosprawności i infekcjach.


SEKCJA 11 - ZAKWATEROWANIE

Jeśli nie określono inaczej, zakwaterowanie jest dostępne od niedzieli poprzedzającej datę rozpoczęcia kursu do soboty rano po dacie zakończenia kursu. Jeśli student potrzebuje dodatkowych nocy przed lub po kursie, szkoła pobiera opłatę za dodatkową noc zakwaterowania. Szkoła stara się brać pod uwagę preferencje studentów dotyczące zakwaterowania, które można wymienić w polu komentarzy w formularzu rezerwacji. Studenci otrzymują adres zakwaterowania na 1-2 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu.

 

SEKCJA 12 - TRANSFER Z LOTNISKA

Student, który zarezerwował transfer z lotniska, musi poinformować szkołę o dokładnych szczegółach lotu najpóźniej 1 tydzień przed przyjazdem. Uczeń powinien szukać przedstawiciela szkoły w hali przylotów, trzymając tabliczkę z nazwą szkoły językowej i/lub imieniem i nazwiskiem ucznia wydrukowanym na tabliczce. Jeśli Twój lot spóźnił się o więcej niż 30 minut, możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami. Jeśli nie możesz znaleźć przedstawiciela szkoły i zdecydujesz się opuścić szkołę bez skontaktowania się ze szkołą językową, nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy. Musisz zadzwonić do szkoły językowej w przypadku, gdy nie możesz znaleźć kierowcy, zanim zdecydujesz się na alternatywny transport.

 

SEKCJA 13 - OGÓLNE WARUNKI SZKOLNE

Uczniowie podlegają Regulaminowi danej szkoły, do której uczęszczają. Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane przepisy ogólne, wyłącznie w celach informacyjnych.


Przyjazdy i wyjazdy.

Wszystkie noclegi są rezerwowane od niedzieli poprzedzającej datę rozpoczęcia kursu do soboty rano po dacie zakończenia kursu, chyba że określono inaczej


Późne przyjazdy i nieobecności.

Jeśli uczestnik spóźni się na kurs lub będzie nieobecny w jego trakcie, nie otrzyma zwrotu kosztów za nieobecność. Okresów nieobecności nie można nadrobić bezpłatnym przedłużeniem kursu.


Opuszczone posiłki i zajęcia.

Za posiłki lub zajęcia opuszczone z powodu egzaminów, wycieczek, staży lub innych zajęć wykraczających poza normalny harmonogram nie przysługuje zwrot pieniędzy ani zastępstwo.

 

Święta państwowe.

Zasadniczo zajęcia nie odbywają się, a większość obiektów szkolnych jest zamknięta w święta państwowe, soboty i niedziele. Wszystkie kursy rozpoczynają się w poniedziałki, chyba że określono inaczej. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, zajęcia rozpoczynają się we wtorek. Za zajęcia, które nie odbywają się w dni świąteczne, nie przysługuje zwrot kosztów ani rekompensata.


Zwiedzanie, wycieczki, materiały szkoleniowe.

O ile nie zaznaczono inaczej, zwiedzanie, wycieczki, materiały szkoleniowe nie są wliczone w cenę i muszą zostać opłacone po przyjeździe lub w razie potrzeby.


Wydalenie/zawieszenie.

Każdy uczeń, który popełni przestępstwo, naruszy regulamin szkoły lub nie będzie uczęszczał na zajęcia, może zostać wydalony lub zawieszony. Zwrot kosztów nie zostanie przyznany, a władze imigracyjne zostaną poinformowane.

 

SEKCJA 14 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.


SEKCJA 15 - MODYFIKACJE TREŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.

 

SEKCJA 16 - LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.

Łącza stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do tych osób.

 

SEKCJA 17 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów usług, cen, promocji, ofert i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji.

 

SEKCJA 18 - ZABRONIONE UŻYCIE STRONY

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie strony internetowej lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlingu lub scrapeingu; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń strony internetowej lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

 

SEKCJA 19 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa i wszystkie usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju.

W żadnym wypadku Langart Sp. z o.o., nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z usługi lub jakichkolwiek produktów uzyskanych za jej pośrednictwem, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

SEKCJA 20 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Langart Sp. z o.o. oraz jej podmioty dominujące, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.


SEKCJA 21 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków użytkowania, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

SEKCJA 22 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do strony internetowej stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z witryny przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane przeciwko stronie redagującej.


SEKCJA 23 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

 

SEKCJA 24 - ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 25 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków użytkowania należy kierować do nas na adres info@langart.net

 

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2019 r.