Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Accademia Italiana di Lingua

Accademia Italiana di Lingua (AIL) to profesjonalne stowarzyszenie szkół, instytucji i ekspertów w dziedzinie nauczania języka włoskiego jako obcego. Siedziba stowarzyszenia znajduje się we Florencji we Włoszech. AIL zainicjowała pierwszy dyplom z nowoczesnego włoskiego, który skutecznie sprawdza umiejętności językowe kandydatów.


Certyfikaty AIL

Włoski ogólny - Diploma di lingua italiana "Firenze"

 

  •     DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL - A2
  •     DILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze" AIL - B1, B2
  •     DALI - Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze" AIL - C1, C2


Język włoski w biznesie - Dyplom Commerciale di Lingua Italiana "Firenze" AIL

 

  •     DILC - Diploma Commerciale di Lingua Italiana "Firenze" AIL
  •     DALC - Diploma Commerciale di Lingua Italiana "Firenze" AIL

 

Egzaminy dyplomowe „Firenze” z języka włoskiego w mowie i piśmie na różnych poziomach umiejętności odbywają się dwa lub cztery razy w roku w centrach egzaminacyjnych na całym świecie.


Więcej informacji:

www.acad.it/