Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Diploma Avanzato di Lingua Italiana Commerciale "Firenze"®AIL (DALC)

DALC - Dyplom C1 Avanzato di Lingua Italiana Comerciale C1 to dyplom biznesowy z języka włoskiego „FIRENZE” ® AIL, poziom zaawansowany.


Dyplom Avanzato di Lingua Italiana Comerciale DALC - C1

 

  • Sugerowany czas przygotowania: 500-550 godzin w tym 80 godzin biznesowego języka włoskiego
  • Czas trwania egzaminu: 235 minut
  • Egzamin jest przeprowadzany dwa razy w roku
  • Poziom umiejętności zgodnie ze skalą ocen według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR): C1

 

Zdając ten egzamin, kandydat wykazał się umiejętnością porozumiewania się w każdej sytuacji wymagającej dobrej znajomości języka biznesowego; korespondencja, public relations, literatura specjalistyczna, praca sekretarska, spotkania biznesowe itp.


Witryna internetowa dostawcy egzaminów:

Visit the exam provider's website for the exam related language tests