Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Diploma Commerciale di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DILC)

DILC - Dyplom Commerciale di Lingua Italiana "Firenze" ®AIL to dyplom biznesowy z języka włoskiego "FIRENZE" ® AIL, poziom średniozaawansowany. DILC potwierdza poziom znajomości języka włoskiego w biznesie na poziomie B1, zgodnie z Assessment Grid of the European Language Portfolio (CEFR).


DILC - B1

  • Sugerowany czas przygotowania: ok. 280-340 godzin, z czego minimum 40 godzin na przygotowanie specyficzne dla języka komercyjnego
  • Czas trwania egzaminu: 180 minut
  • Terminy egzaminów: 4 razy w roku
  • Poziom umiejętności zgodnie z tabelą ocen Europejskiego Portfolio Językowego / Wspólnym Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR): B1

 

Ten egzamin z języka włoskiego pokazuje, że kandydat jest w stanie brać czynny udział w codziennych rozmowach, rozumieć artykuły o ogólnej treści biznesowej oraz pisać na tematy o tematyce ogólnej.


Witryna internetowa dostawcy egzaminów

Visit the exam provider's website for the exam related language tests