Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

TestDaF to test językowy dla obcokrajowców uczących się niemieckiego, którzy planują studiować w Niemczech lub którzy wymagają uznanego potwierdzenia znajomości języka niemieckiego. Egzamin testDaF został opracowany przez Instytut TestDaF z siedzibą w Hagen w Niemczech. Do testu można przystąpić w licencjonowanych ośrodkach w około 80 różnych krajach. TestDaF jest ustawiony na poziomie B2 i C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)


Więcej informacji: