Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Diplôme de français langue professionnelle (DFLP)

DFLP opracowany przez CCI Paris Ile-de-France ocenia kompetencje językowe, zarówno ustne, jak i pisemne, w kontekście zawodowym, na poziomie podstawowym: od A1.2 do A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).


Więcej informacji:

https://www.cci-paris-idf.fr