Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

TCF pour le Québec

Od 16 października 2006 r. Ministerstwo Imigracji Quebecu (MICC) wymaga od osób składających wnioski o imigrację do Quebecu udokumentowania poziomu znajomości języka francuskiego poprzez przystąpienie do testu „TCF pour le Québec” lub testu TCF dla Quebecu. Do tego testu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które złożą wniosek imigracyjny w urzędzie imigracyjnym w Quebecu lub w Délégations Générales du Québec w biurach rządowych Quebecu za granicą.


TCF for Quebec został zaprojektowany, aby spełnić wymagania władz Quebecu, które wprowadzają obowiązkowe i systematyczne zdawanie znormalizowanych francuskich testów i egzaminów w ramach procedur uzyskania Quebec Selection Certificate (CSQ) prowadzących do wydania wizy stałej. Procedury te dotyczą również Francuzów i frankofonów.


Od 1 sierpnia 2013 r. Władze Quebecu wymagają co najmniej poziomu B2, aby przyznać maksymalnie 16 punktów za ten test biegłości językowej.


Więcej informacji:

https://www.france-education-international.fr/tcf-quebec