Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

W dniu 1 stycznia 2012 roku egzamin Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) został zastąpiony egzaminem Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom.


Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) to niemiecki egzamin dla dorosłych. Potwierdza, że kandydaci osiągnęli bardzo zaawansowane umiejętności językowe i odpowiadają poziomowi szóstemu (C2) w sześciostopniowej skali kompetencji określonej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).


Po zdaniu Goethe-Zertifikat C2 będziesz potrafił m.in .:
 

 

  • udowodnić, że posiadasz doskonałe umiejętności językowe,
  • dokonywać analizy językowej i stylistycznej zarówno tekstów literackich, jak i naukowych oraz w sposób zadowalający odpowiadać na ich pytania,
  • opanować język niemiecki na najwyższym poziomie.


Uznanie

Goethe-Zertifikat C2 umożliwia zagranicznym studentom przyjęcie na niemieckie uniwersytety, kwalifikując ich na tamtejsze kierunki z nauk społecznych i języka niemieckiego.


Więcej informacji:

https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf/gc2.html