Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Cambridge Assessment Group

Założona ponad 150 lat temu Cambridge Assessment to międzynarodowa grupa egzaminacyjna Uniwersytetu, składająca się z trzech komisji egzaminacyjnych oraz największej w swoim rodzaju placówki naukowo-badawczej. Komisje egzaminacyjne, wchodzące w skład grupy Cambridge Assessment Group, zapewniają kwalifikacje i powiązane usługi w ponad 150 krajach na całym świecie.

Cambridge Assessment to marka używana przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). UCLES jest wydziałem niezwiązanym z nauczaniem na Uniwersytecie Cambridge i ma różne spółki zależne. University of Cambridge jest organizacją charytatywną.

Cambridge Assessment Group ma trzy główne komisje egzaminacyjne: Cambridge Assessment English, Cambridge Assessment International Education oraz Oxford Cambridge i RSA Examinations (OCR). Cambridge Assessment English i Cambridge Assessment International Education są częścią UCLES wraz z Działem Badań i Doradztwa. OCR jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i jest w całości własnością University of Cambridge za pośrednictwem UCLES, jest również organizacją charytatywną.


Więcej informacji: