Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji w celu poświadczenia kompetencji kandydatów spoza Francji w zakresie języka francuskiego. DALF składa się z 2 niezależnych dyplomów, które odpowiadają 2 najwyższym poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: DALF C1, DALF C2. Dyplomy składające się na DALF są całkowicie niezależne. Oznacza to, że kandydaci mogą zarejestrować się na wybrany przez siebie egzamin, zgodnie ze swoim poziomem. Na każdym poziomie oceniane są 4 umiejętności: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

 

Więcej informacji:

https://www.france-education-international.fr/en/dalf