Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 wymaga zaawansowanych umiejętności językowych. Egzamin odpowiada poziomowi czwartemu (B2) na sześciostopniowej skali kompetencji określonej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.


Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz ...

 

 

  • rozumieć główne treści złożonych tekstów na konkretne i abstrakcyjne tematy, a także dyskusje techniczne z własnej specjalizacji,
  • komunikować się tak spontanicznie i płynnie, że normalna rozmowa z native speakerem jest  możliwa bez dużego wysiłku z którejkolwiek strony,
  • wyrazić swoją opinię w bieżących sprawach w sposób jasny i szczegółowy, wyjaśnić swoje stanowisko w bieżącej sprawie oraz przedstawić zalety i wady różnych opcji.


Więcej informacji:

https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf/gb1.html