Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Università per Stranieri di Perugia - Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL)

Centrum językowe (CVCL) jest niezależnym ośrodkiem akademickim Università per Stranieri di Perugia. Centrum opracowuje i zarządza szeregiem egzaminów z języka włoskiego jako obcego, na różnych poziomach i dla różnych kontekstów użycia, tj .: CELI (język ogólny) i CIC (język włoski w biznesie). Certyfikaty CVCL są powiązane z ramami językowymi Rady Europy, międzynarodowymi wzorcami językowymi CEFR.


Więcej informacji:

  • https://www.cvcl.it/home-cvcl