Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

Egzaminy CELI przeprowadzone przez CVCL - Centrum Językowe Università per Stranieri di Perugia potwierdzają kompetencje komunikacyjne z języka włoskiego jako języka obcego. Egzaminy skierowane są do osób dorosłych i koncentrują się na praktycznej umiejętności posługiwania się językiem włoskim w pracy i w nauce. CELI są ustalane na sześciu poziomach biegłości, dostosowanych do poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) - od A1 do C2.


Więcej informacji:

  • https://www.unistrapg.it/node/457