Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)

Dyplomy DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji w celu poświadczenia kompetencji kandydatów spoza Francji w zakresie języka francuskiego. DELF składa się z 4 niezależnych dyplomów, które odpowiadają 4 poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. Cztery dyplomy składające się na DELF są całkowicie niezależne. Oznacza to, że kandydaci mogą zarejestrować się na wybrany przez siebie egzamin, zgodnie ze swoim poziomem. Na każdym poziomie oceniane są 4 umiejętności: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.


Więcej informacji:

https://www.france-education-international.fr/en/delf-dalf