Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

DELE A1 exam for young learners

Certyfikat DELE A1 dla młodych uczniów poświadcza kompetencje językowe niezbędne do rozumienia i używania potocznych, codziennych zwrotów i prostych zdań w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb.

Jakie są zalety posiadania certyfikatu DELE A1 dla młodych uczniów?

 

 

  • Jest to oficjalny certyfikat zgodny z Common European Framework of Reference for Languages (CEFRE).
  • Potwierdza i ocenia znajomość języka hiszpańskiego od pierwszego kontaktu z językiem.
  • Obowiązuje bezterminowo.
  • Motywuje uczniów w wieku od 11 do 17 lat, ponieważ jest zarówno wyzwaniem, jak i zapewnia uznanie ich nauki na tych wczesnych etapach.


Specyfikacje egzaminów.

Egzamin DELE A1 dla młodych uczniów składa się z czterech części:

 

 

  • Czytanie ze zrozumieniem (45 min)
  • Test rozumienia ze słuchu (20 min)
  • Pisanie testu ekspresji i interakcji (25 min)
  • Wypowiedź ustna i test interakcji (10 min + 10 min czas przygotowania)


Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji egzaminów:

https://examenes.cervantes.es/es/dele-para-escolares/que-es