Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

France Éducation International

Utworzona w 1945 r. Pod nazwą Centre International d’Études Pédagogiques, France Éducation International jest operatorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Jej misje, wpisujące się w priorytety rządu w zakresie współpracy międzynarodowej, koncentrują się wokół trzech obszarów działalności:

 

  • współpraca w zakresie edukacji, przygotowania zawodowego i jakości szkolnictwa wyższego;
  • wspieranie promocji języka francuskiego na świecie poprzez szkolenie nauczycieli i kierowników oświaty oraz wydawanie certyfikatów w języku francuskim;
  • międzynarodowa mobilność osób poprzez programy asystentów językowych i wymiany nauczycieli, a także wydawanie zagranicznych świadectw porównywalności kwalifikacji.


Realizując swoje projekty, CIEP korzysta z know-how zespołu 250 pracowników oraz sieci ponad 1 000 ekspertów oraz partnerów krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji:

https://www.france-education-international.fr