Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Test de français international™ (TFI™)

Test de Français International ™ (TFI ™) to test znajomości języka francuskiego dla osób, których językiem ojczystym nie jest francuski. Wyniki testu TFI pokazują, jak dobrze porozumiewasz się w języku francuskim w środowisku biznesowym i akademickim. Test TFI przeznaczony jest dla osób uczących się języków na wszystkich poziomach, niezależnie od zawodu czy pochodzenia. Nie musisz mieć specjalnej wiedzy poza wiedzą osoby posługującej się językiem francuskim w codziennych sytuacjach zawodowych.


Więcej informacji:

www.ets.org