Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

DELE Spanish certification exams for young learners

Instituto Cervantes oferuje dwa różne egzaminy DELE specjalnie dla młodych uczniów: egzamin A1 i egzamin A2 / B1. Te egzaminy:

 

  • Przeznaczone są dla uczniów języka hiszpańskiego w wieku od 11 do 17 lat (kandydaci w wieku 18 lat i starsi muszą zarejestrować się na egzaminy ogólne).
  • Zostały dostosowane do specyfiki środowiska, kontekstu i sytuacji kandydatów w tej grupie wiekowej.
  • Składają się, podobnie jak w przypadku egzaminów dla dorosłych, z czterech testów: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ustnego, wypowiedzi pisemnej i interakcji oraz wypowiedzi ustnej i interakcji.
  • Są, podobnie jak wszystkie certyfikaty DELE, oficjalnymi certyfikatami z języka hiszpańskiego, wydanymi przez Instituto Cervantes w imieniu hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu.
  • Cieszą się międzynarodowym uznaniem, a po uzyskaniu są ważne na czas nieokreślony.