Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

The European Language Certificates Français (telc Français)

Egzaminy telc Français, opracowane i przeprowadzane przez WBT GmbH, sprawdzają ogólną znajomość języka francuskiego na poziomach A1 - B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). telc Français B1 pour la Profession sprawdza znajomość języka francuskiego w różnych codziennych sytuacjach zawodowych na poziomie B1 CERF. telc Français może być zdawany przez każdego. Dla uczniów w wieku od 12 do 17 lat organizowane są egzaminy telc Français Ecole.


Odwiedź witrynę internetową dostawcy egzaminów, aby zapoznać się z testami językowymi związanymi z egzaminami: