Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (SD2)

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 wymaga podstawowych umiejętności językowych. Egzamin odpowiada poziomowi drugiemu (A2) na sześciostopniowej skali kompetencji określonej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.


Więcej informacji:

https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf/gzsd2.html