Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Spanish Diploma Level B2

  • Spanish Diploma Level B2 (Vantage)
    Potwierdza zdolność uczniów do interakcji z native speakerami z wystarczającą płynnością i spontanicznością, aby umożliwić łatwą i naturalną komunikację między rozmówcami; tworzyć jasne i szczegółowe teksty na różne tematy, a także bronić opinii na tematy ogólne, wyrażając zalety i wady każdego argumentu; i wreszcie, zrozumienie istoty złożonych tekstów dotyczących zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych tematów, w tym tekstów technicznych, pod warunkiem, że mieszczą się one w obszarze specjalizacji kandydata.