Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF)

Test WiDaF ocenia i poświadcza znajomość języka niemieckiego w biznesie międzynarodowym na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Zapewnia dokładną ocenę umiejętności osób, dla których język niemiecki nie jest językiem ojczystym, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania i słownictwa / gramatyki. WiDaF został opracowany przez Niemiecko-Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową.


Więcej informacji: