Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Test of English as a Foreign Language (TOEFL®)

Test TOEFL jest najbardziej szanowanym testem z języka angielskiego na świecie, skierowanym do osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Test TOEFL mierzy umiejętność używania i rozumienia języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim, tj. ocenia zdolność przyszłych studentów do łączenia umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania w celu wykonywania zadań akademickich. TOEFL jest uznawany przez ponad 7500 szkół wyższych, uniwersytetów i agencji w ponad 130 krajach.


Istnieją dwa formaty testu TOEFL:

 

  •     test internetowy (iBT)
  •     test papierowy (PBT)


Format, który wybierzesz, zależy od lokalizacji twojego centrum egzaminacyjnego. Większość zdających przystępuje do testu internetowego (iBT). Centra testowe, które nie mają dostępu do Internetu, oferują test w formie papierowej (PBT).


Oprócz testu program ETS TOEFL zapewnia narzędzia i przewodniki, które pomogą Ci przygotować się do testu i poprawić znajomość języka angielskiego.


Nie ma zaliczającego ani negatywnego wyniku TOEFL®; poszczególne instytucje i agencje szkolnictwa wyższego ustalają własne wymagania dotyczące punktacji. Wyniki TOEFL są ważne przez dwa lata od daty testu i nie ma ograniczeń co do liczby przystąpień do testu.


Więcej informacji:

  • https://www.ets.org/toefl