Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

International English Language Testing System (IELTS)

Co to jest IELTS?

International English Language Test (IELTS) ma na celu pomóc Ci w pracy, nauce lub migracji do kraju, w którym język angielski jest językiem ojczystym. Obejmuje to kraje takie jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i USA.

Podczas testu oceniana będzie Twoja umiejętność słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku angielskim. IELTS jest oceniany w skali 1-9.

IELTS jest współwłasnością British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge Assessment English.


Dlaczego warto zdawać IELTS?

Jeśli chcesz pracować, mieszkać lub studiować w kraju anglojęzycznym, musisz wykazać się wysokim poziomem znajomości języka angielskiego.

Angielski jest trzecim najczęściej używanym językiem na świecie, z 379 milionami użytkowników na całym świecie.

Możliwość porozumiewania się w języku ojczystym kraju, w którym chcesz pracować lub studiować, ma wiele zalet. Jest to również niezbędne dla możliwości zatrudnienia, a także integracji ze społecznością.

IELTS to najpopularniejszy test dla osób, które chcą wyemigrować do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Jest uznawany na całym świecie przez ponad 10 000 pracodawców, uniwersytety, szkoły i organy imigracyjne, w tym 3400 instytucji w USA.


Jakiego wyniku IELTS potrzebuję?

Im wyższy wynik uzyskasz na swoim IELTS, tym lepsze rozumienie i umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Każdy organ imigracyjny, uniwersytet, miejsce pracy lub instytucja będzie mieć określone wymagania dotyczące wyników IELTS. Wynik, którego potrzebujesz, będzie zależał od tego, czego szukasz w kraju, tj. pracy lub nauki.


Jak powstaje IELTS?

IELTS został opracowany w celu zapewnienia rzetelnej i dokładnej oceny znajomości języka angielskiego.

Pytania testowe są opracowywane przez specjalistów językowych z Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i USA. Test obejmuje cztery sekcje: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Treść testu IELTS odzwierciedla codzienne sytuacje. Jest bezstronny i uczciwy wobec wszystkich zdających ze wszystkich środowisk.


Więcej informacji:

https://www.ielts.org