Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary, wcześniej znany jako Cambridge English: Preliminary (PET) lub Preliminary English Test (PET), jest jednym z Cambridge English Qualifications. Jest to egzamin z języka angielskiego, który pokazuje, że opanowałeś podstawy.


Poziom B1 Preliminary odzwierciedla użycie języka w prawdziwym życiu, na przykład rozumienie znaków i ogłoszeń, i jest akceptowany przez wielu pracodawców jako dowód umiejętności posługiwania się językiem angielskim na stanowiskach biurowych, sekretarskich lub kierowniczych. Jest również powszechnie akceptowany do stosowania w zawodach, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego, takich jak turystyka, handel detaliczny, budownictwo, produkcja i inżynieria.


B1 Preliminary znajduje się na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Na poziomie B1 od typowych użytkowników można oczekiwać:

 

  •     rozumienia głównych punktów prostych instrukcji lub publicznych ogłoszeń
  •     radzenia sobie z większością sytuacji, które możesz spotkać podróżując jako turysta do kraju anglojęzycznego
  •     zadawania prostych pytań i brania udziału w rzeczowych rozmowach w środowisku pracy
  •     pisania listów lub robienia notatek w znanych sprawach


Kluczowe fakty:

Poziom CEFR: B1
Wynik w skali: 140-159
Format testu: komputerowy lub papierowy
Liczba prac: 4
Czas trwania egzaminu: około 2 godziny 20 minut


Więcej informacji:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/