Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

English Language Skills Assessment (ELSA)

Egzamin ELSA to test diagnostyczny z języka angielskiego, który obejmuje wszystkie cztery obszary umiejętności językowych - czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Dzięki ELSA łatwo jest ocenić stopień znajomości języka kandydatów w skali Rady Europejskiej (CEFR) - poziomy A1-C2. Egzaminy ELSA koncentrują się na sytuacjach biznesowych i „żywym języku angielskim”, z którym można się zetknąć w pracy, podczas podróży czy studiów. Certyfikaty ELSA są powszechnie uznawane przez anglojęzyczne uniwersytety i pracodawców na całym świecie jako solidny dowód kompetencji językowych. Egzamin jest również idealnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą ocenić poziom znajomości języka angielskiego swoich pracowników.


Więcej informacji:

  • https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci/english-language/english-language-skills-assessment-elsa.html