Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, opracowany i zarządzany przez Università per Stranieri di Siena, poświadcza poziom kompetencji językowych i komunikacyjnych języka włoskiego jako języka obcego. CILS obejmuje sześć poziomów biegłości, dostosowanych do poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) - od A1 do C2.


Więcej informacji: