Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

LCCI English for Commerce

LCCI English for Commerce to egzamin pisemny, który ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów w zakresie czytania, pisania i komunikowania się w języku angielskim w ogólnym kontekście przemysłu i usług. Egzamin jest ustalany na trzech poziomach zaawansowania, zgodnych z Common European Framework (CEFR): poziom pierwszy (A2), poziom drugi (B1), poziom trzeci (B2).


Więcej informacji:

  • https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci/english-language/english-for-commerce-efc.html