Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

B2 First (FCE)

B2 First, wcześniej znany jako Cambridge English: First (FCE) lub First Certificate in English (FCE), jest jednym z egzaminów Cambridge English Qualifications i jest najpopularniejszym, akceptowanym przez tysiące firm i instytucji edukacyjnych na całym świecie.


Kwalifikacja B2 First potwierdza, że ​​posiadasz umiejętności językowe potrzebne do samodzielnego życia i pracy w kraju anglojęzycznym lub studiowania na kursach prowadzonych w języku angielskim. B2 First jest na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).


Na poziomie B2 od typowych użytkowników można oczekiwać:

  •     rozumienia głównych idei złożonych tekstów
  •     prowadzenia rozmowy na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty
  •     tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, wyrażających opinie i wyjaśniających zalety i wady różnych punktów widzenia


Kluczowe fakty:

Poziom CEFR: B2
Wynik w skali: 160-179
Format testu: komputerowy lub papierowy
Liczba prac: 4
Czas trwania egzaminu: około 4 godziny


Więcej informacji:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/

 

Powiązane linki:
Test Your English