Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

International Legal English Certificate (Cambridge ILEC)

ILEC to egzamin Cambridge ESOL, opracowany we współpracy z TransLegal - wiodącą w Europie firmą zrzeszającą prawników lingwistów. Egzamin jest kwalifikacją językową na wysokim poziomie prawniczym dla prawników i studentów prawa na poziomach od B2 do C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


International Legal English Certificate (Cambridge ILEC) ma na celu ocenę znajomości języka angielskiego w kontekście prawnym.


LEC jest uznawany przez wiodące stowarzyszenia prawników, w tym European Company Lawyers Association, European Law Students Association, International Association of Young Lawyers i European Young Bar Association. Egzamin jest również uznawany przez wiodące instytucje akademickie, takie jak Kolegium Europejskie.


Egzamin składa się z czterech oddzielnych prac sprawdzających czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie, które łącznie trwają niecałe 3,5 godziny (nie licząc przerw).
Test Speaking jest przeprowadzany osobiście przez egzaminatorów Cambridge ESOL Oral Examiners.


Cambridge ILEC opiera się na realistycznych zadaniach i tematach, z którymi prawnicy mogą się spotkać w codziennym życiu zawodowym.
Cambridge ILEC ocenia znajomość języka angielskiego na poziomach B2 i C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) - uznawanego na całym świecie wzorca umiejętności językowych. Poziomy oceny na egzaminie wyróżnia szereg ocen pozytywnych i negatywnych. Oceny zaliczające to B2 Pass, C1 Pass i C1 Pass with Merit.