Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Foundation English Language Skills Assessment (FELSA)

FELSA to test diagnostyczny służący do oceny umiejętności językowych kandydatów posiadających podstawową znajomość języka angielskiego w zakresie czytania, mówienia i słuchania na poziomie A1-A2 według skali Rady Europejskiej (CEFR). Egzaminy FELSA składają się z zadań stworzonych w oparciu o życie zawodowe i prywatne. FELSA to egzamin ogólny, który jest przeznaczony dla wszystkich kandydatów bez względu na wiek i wykształcenie.


Więcej informacji:

  • https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci/english-language/foundation-english-language-skills-assessment-felsa.html