Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DALI)

DALI - Dyplom Avanzato di Lingua Italiana "FIRENZE" ® AIL potwierdza wysoki poziom znajomości języka włoskiego. DALI jest dostępny na dwóch poziomach zgodnie z tabelą ocen CEFR: DALI C1 i DALI C2.


DALI - C1

  • Sugerowany czas przygotowania: 450-500 godzin
  • Czas trwania egzaminu: 260 minut
  • Egzamin jest przeprowadzany dwa razy w roku
  • Poziom umiejętności zgodnie z tabelą ocen Europejskiego Portfolio Językowego / Wspólnym Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR): C1

 

Zdając ten egzamin, kandydat udowodnił, że znajomość języka włoskiego pozwala mu poprawnie wypowiadać się ustnie i pisemnie, przy złożoności, jakiej oczekuje się od codziennych umiejętności językowych. Dodatkowo potrafi rozumieć i komponować teksty pisemne.


DALI -C2

  • Sugerowany czas przygotowania: 600-650 godzin
  • Czas trwania egzaminu: 310 minut
  • Egzamin oferowany jest dwa razy w roku
  • Poziom umiejętności zgodnie z tabelą ocen Europejskiego Portfolio Językowego / Wspólnym Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR): C2

 

Zdając ten egzamin, kandydat udowodnił, że z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszał lub przeczytał po włosku. Potrafi podsumować informacje z różnych źródeł mówionych i pisemnych, rekonstruując argumenty i relacje w spójnej prezentacji. Potrafi wyrazić się spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, rozróżniając subtelniejsze odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach.


Witryna internetowa dostawcy egzaminów: