Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

The European Language Certificates Italiano (telc Italiano)

Egzaminy telc Italiano, opracowane i administrowane przez WBT GmbH, sprawdzają ogólną znajomość języka włoskiego na poziomach A1 - B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Do telc Italiano może przystąpić każdy.


Odwiedź witrynę internetową organizatora egzaminów, aby zapoznać się z testami językowymi związanymi z egzaminami: