Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

The European Language Certificates Español (telc Español)

Egzaminy telc Español, opracowane i administrowane przez WBT GmbH, sprawdzają ogólną znajomość języka hiszpańskiego na poziomach A1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). telc Español może zostać zabrany przez każdego. Dla uczniów w wieku od 14 do 17 lat organizowane są egzaminy telc Español Escuela.


Odwiedź witrynę internetową dostawcy egzaminów, aby zapoznać się z testami językowymi związanymi z egzaminami: