Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Spanish Diploma Level C1

  • Spanish Diploma Level C1 (Effective Operational Proficiency)
    Poświadcza wystarczające kompetencje językowe do zrozumienia szerokiej gamy długich i nieco wymagających tekstów, a także do zrozumienia ich ukrytego znaczenia; wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez widocznego wysiłku, aby znaleźć właściwe słowa; móc elastycznie i skutecznie używać języka w celach towarzyskich, akademickich i zawodowych; i wreszcie, aby móc tworzyć jasne, dobrze skonstruowane i szczegółowe teksty na tematy o pewnej złożoności, poprawnie wykorzystując mechanizmy organizacji, artykulacji i spójności tekstu.