Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)

PLIDA (Dante Alighieri Italian Language Project) to międzynarodowy certyfikat wydawany przez Società Dante Alighieri w Rzymie, oceniający stopień znajomości języka włoskiego na sześciu poziomach.


PLIDA jest uznawany przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz przez włoskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań jako świadectwo znajomości języka włoskiego dla obcokrajowców.


Certyfikaty PLIDA potwierdzają znajomość języka włoskiego na 6-stopniowej skali zgodnie z parametrami określonymi przez Common European Framework for Languages ​​(A1, A2, B1, B2, C1, C2).


Jeżeli kandydat zda przynajmniej trzy z czterech wymaganych umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie), może powtórzyć test z tylko tej umiejętności w kolejnej sesji egzaminacyjnej.


Zwykle odbywają się dwie sesje egzaminacyjne w roku: w maju i listopadzie


Certyfikaty PLIDA nie wymagają uczęszczania na określone kursy językowe w szkołach / uczelniach.


Syllabus i wiele innych materiałów jest dostępnych na stronie internetowej: http://www.ladante.it