Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB) został zastąpiony przez Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf.


Goethe-Test PRO to elastyczny test online. Wykorzystuje zaawansowaną technologię do oceny osobistych umiejętności językowych w ciągu 60 do 90 minut. Goethe-Test PRO można zdać w jednym z centrów egzaminacyjnych Goethego na całym świecie lub w siedzibie Twojej firmy. Test wykorzystuje metody renomowanej Business Language Testing Service (BULATS) i jest oparty na Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR).


Wszyscy uczestnicy rozpoczynają test na tym samym poziomie. W miarę postępów testu program wybiera kolejne pytanie na podstawie poprzedniej odpowiedzi, umożliwiając automatyczne dostosowanie poziomu trudności do umiejętności językowych. Eliminuje to możliwość niepowodzenia: wyniki testu i raport o Twoim poziomie znajomości języka są dostępne natychmiast po zakończeniu testu - i zapewniają, w razie potrzeby, idealną podstawę do podjęcia decyzji, na przykład dotyczącej potrzeby dodatkowych szkoleń.


Więcej informacji:

https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/bul.html