Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie (DFP tourisme et hôtellerie)

DFP Tourisme et hôtellerie B1 jest skierowany do profesjonalistów pracujących w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Egzamin potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Odpowiada to 360 godzinom nauki, na przykład: 240 godzin ogólnego francuskiego i 120 godzin francuskiego do celów specjalnych.