Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DELI)

DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "FIRENZE" ® AIL potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie podstawowym A2, zgodnie z CEFR.


DELI - A2

  •      Sugerowany czas przygotowania: 100-120 godzin
  •      Czas trwania egzaminu: 90 minut
  •      Egzamin przeprowadzany jest cztery razy w roku
  •      Poziom umiejętności zgodnie z tabelą ocen Europejskiego Portfolio Językowego / Wspólnym Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR): A2

 

Zdając egzamin z języka włoskiego, kandydat wykazał, że rozumie główne struktury języka włoskiego. Potrafi czytać proste teksty i potrafi porozumiewać się w elementarnych sytuacjach życia codziennego.


Witryna internetowa dostawcy egzaminów

www.acad.it/deli.html

Odwiedź witrynę dostawcy egzaminów, aby zapoznać się z testami językowymi związanymi z egzaminami