Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Test of English for International Communication (TOEIC®)

Testy TOEIC® przeprowadzane przez ETS bezpośrednio oceniają zdolność osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, do słuchania, czytania, mówienia i pisania po angielsku w globalnym miejscu pracy. Wyniki testów TOEIC® są wykorzystywane przez 10 000 firm, agencji rządowych i programów nauki języka angielskiego w 120 krajach.


Testy TOEIC: pomagają firmom budować bardziej efektywne kadry, zapewniają osobom poszukującym pracy i pracownikom przewagę konkurencyjną oraz umożliwiają uniwersytetom lepsze przygotowanie studentów do pracy za granicą.


Istnieją dwa niezależne testy TOEIC:

  •      test TOEIC® Listening and Reading
  •      test TOEIC® Speaking and Writing

 

Kiedy test TOEIC Listening and Reading jest zdawany razem z testem TOEIC® Speaking and Writing, wyniki testu TOEIC® zapewniają dokładną ocenę biegłości we wszystkich czterech umiejętnościach językowych.


Więcej informacji:

  • https://www.ets.org/toeic