Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Spanish Diploma Level A2

  • Spanish Diploma Level A2 (Waystage)
    Potwierdza, że kandydat rozumie powszechnie używane, codzienne zwroty i wyrażenia związane z obszarami doświadczenia, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, praca itp.).