Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

English for Business (EFB)

Celem egzaminów LCCI English for Business jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego w kontekście biznesowym. Egzaminy EFB zostały przygotowane przez ekspertów biznesowych i oparte są na prawdziwych, codziennych sytuacjach ze świata biznesu. EFB są ustawione na 5 poziomach dostosowanych do Common European Framework (CEFR).


Egzaminy EFB są dostępne na pięciu poziomach, w zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, zgodnie z Common European Framework (CEFR):

 

 

  •     Poziom początkowy EFB - CEFR A1
  •     Pierwszy poziom EFB - CEFR A2
  •     Drugi poziom EFB - CEFR B1
  •     Poziom trzeci EFB - CEFR B2
  •     Czwarty poziom EFB -CEFR C1


Każdy z powyższych poziomów obejmuje obowiązkową część pisemną oraz dwie opcjonalne sekcje - słuchanie i mówienie.


Wszystkie odmiany języka angielskiego są dopuszczalne (brytyjski angielski, północnoamerykański angielski, australijski angielski), o ile kandydaci są konsekwentni w używanej odmianie. Podczas egzaminu kandydat ma prawo posługiwać się słownikiem (jednojęzycznym lub dwujęzycznym), ale ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy, nieścisłości lub ogólną jakość prezentowanych informacji.


Więcej informacji:

  • https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci/english-language/english-for-business.html