Wybierz język:

Twoja platforma do rezerwacji kursów językowych za granicą

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (SD1)

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 wymaga bardzo podstawowych umiejętności językowych. Egzamin odpowiada poziomowi 1 (A1) na sześciostopniowej skali kompetencji określonej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.


Więcej informacji:

https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf/sd1.html